บทใหม่…ใจสมาน

NEW CHAPTER

ก้าวสู่ความทันสมัย
แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นใจสมาน จากรุ่นสู่รุ่น

ห่วงใย…ใส่ใจ

CARE

ทุกความต้องการคือสิ่งสำคัญ
เราจึงสร้างสิ่งใหม่เพื่อทุกคน

สร้างโบสถ์…เหมือนสร้างบ้าน

CONFIDENT

วัสดุได้มาตรฐาน
มั่นใจในความปลอดภัย

เชื่อมต่อกับโลกภายนอก

NEW CHAPTER

นำพระพรไปสู่ประเทศไทย
และทั่วโลก

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคาร คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท มีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

แผนการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง และ งานตกแต่งภายใน ซึ่งจะได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานทีละส่วน ดังแสดงในแผนภูมิด้านล่างนี้

ส่วนงานที่ 1 งานฐานราก

ทำเสาเข็มเจาะ 21 ต้น
ทำ footing และ คานคอดิน
ติดตั้งเสาเหล็กโครงสร้าง

ถวายเผื่อโครงการ

งบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ จำนวน 13.5 ล้านบาท

พี่น้องที่มีภาระใจ ต้องการมีส่วนร่วมถวายเพื่องบประมาณการก่อสร้าง สามารถถวายได้ที่

ชื่อบัญชี คริสตจักรใจสมานเพื่อการปรับปรุงอาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 105-5-02537-1